Vleespluimvee

Vleespluimvee

Onder vleespluimvee verstaan we de kippen die worden gehouden voor het vlees, de zogenaamde vleeskuikens.

De productiekolom van vleespluimvee is langer dan bij legpluimvee. De productie begint bij de fokbedrijven die zorgen voor de ouders van de vleeskuikens. De vermeerderingsbedrijven dragen vervolgens zorg voor de productie van broedeieren van vleeskuikens. Broederijen die eendagskuikens verkopen aan vleeskuikenhouders zijn de afnemers van deze broedeieren.

Op onze locatie in Altforst produceren wij broedeieren, waardoor we onszelf een vermeerderingsbedrijf mogen noemen. Iedere hen kan wel voor 145 nakomelingen zorgen!