Certificaten

Integrale Keten Beheersing (IKB)

Een Nederlands systeem voor de registratie van vee in alle stadia van de vleesproductieketen. Het systeem is ontwikkeld om garanties te kunnen geven voor onder meer de kwaliteit en herkomst van vee, vlees en eieren. Op deze manier wordt de traceerbaarheid en transparantie van de keten vergroot.

Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungs-formen e.V. (KAT)

KAT is in 1995 als organisatie van openbaar belang opgericht. KAT is tegenwoordig de controle-instantie voor eieren uit alternatieve houderijsystemen in Duitsland en de omliggende EU-landen. De KAT-criteria voor leghennenhouderijen gaan duidelijk verder dan de EU-richtlijnen.

KAT zorgt ervoor dat men zich zowel in Duitsland als in andere Europese landen aan de voorschriften houdt en deze unaniem omzet. Het doel is een permanente controle en traceerbaarheid van de eieren vanaf diervoedselproducenten en het legbedrijf tot aan de eindverbruiker. Het KAT-exclusiviteitprincipe garandeert dat alle ondernemingen die met de productie en verkoop van eieren te maken hebben bij KAT georganiseerd zijn en het KAT-keurmerk mogen gebruiken. Voor de eindverbruiker betekent dit zekerheid over de herkomst van de door KAT gecontroleerde eieren.

Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE)

Een dienst van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). NCAE is belast met het toezicht in de eieren- en pluimveevleessector in Nederland. Het COKZ is een zelfstandig bestuursorgaan en staat onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken. COKZ/NCAE verricht uitsluitend publieke taken in opdracht van verschillende overheidsinstanties. Het betreft in hoofdzaak toezicht op de naleving van de regelgeving Wet dieren (handelsnormen) en EU-hygiëneverordeningen.

Deze erkenning is noodzakelijk voor het voeren van het pakstation van Pluimveegroep van Beek met erkenningsnummer NL1005. Hierdoor is het voor ons bedrijf mogelijk consumptieeieren rechtstreeks te leveren aan consumenten, horeca en supermarkten.

Erkend Leerbedrijf Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in SBB samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.