Met zorg boeren

Met zorg boeren

Wij geloven dat wanneer we goed voor onze dieren zorgen, dit ook goede producten oplevert. Maar niet alleen de gezondheid van onze dieren vinden we belangrijk. Ook het milieu speelt een belangrijke rol binnen ons productieproces. Om het milieu, het dierenwelzijn en vooral het duurzaam produceren niet uit het oog te verliezen, houden we onze kippen binnen. Dit is goed mogelijk dankzij onze duurzaam gebouwde stallen met veel leefruimte. Bovendien beperkt het het risico op de insleep van ziekten.

In 2011 heeft ABN AMRO in samenwerking met Blonk Milieuadvies onderzocht wat de milieu-impact is van de legpluimveehouderij en de vleespluimveehouderij. Hieruit blijkt dat de productie van scharreleieren efficient verloopt en bovendien een minder grote milieu-impact heeft dan de productie van biologische eieren. Daarmee is scharrelhuisvesting zowel economisch als qua duurzaamheid interessant, zo blijkt uit het onderzoeksrapport.

 

 

Maatlat Duurzame Veehouderij

Onze bedrijven voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Dit houdt in dat wij veestallen met een lagere milieubelasting hebben en waar maatregelen worden genomen voor diergezondheid en dierenwelzijn. Daardoor dragen we bij aan de verduurzaming van de veehouderij.

Denk hierbij aan ammoniak emissiebeperkende stalinrichting, een alarmsysteem met doormelding voor stroomuitval, noodstroomvoorziening, deels led verlichting en een tot 60% verharde bouwkavel. Ook worden er geen uitlogende materialen gebruikt en staat er op onze locaties een informatiebord aan de weg. Dit past bij onze visie en missie om bij te dragen aan de verduurzaming van de productie van eieren en de veehouderij. Om dit te bereiken, wordt ook de mest die wordt geproduceerd belucht en voorgedroogd. Daarnaast is er voldoende daglichttoetreding, speciale ‘warme’ TL verlichting, LED verlichting en tot slot extra zitstokken waar de hennen goed kunnen rusten.